Xem tuổi để Xây nhàLàm nhà là việc trọng đại của Đời người, vì vậy người ta hay coi tuổi để làm Nhà. Điều này làm cho người làm yên tâm, đó là “Nhân tố tâm lý” góp phần thành công sau này.. Tôi viết phần mềm nhỏ này trên giao diện Excel với nền Visual Basic. Excel thật tuyệt vời. Với Excel tôi đã viết Dự toán, Vẽ biểu đồ Nhân công, vẽ biểu đồ Nhân lực, Vẽ biểu đồ Chi phí tích lũy theo thời gian trong khi thi công để kiểm soát Chi Phí và Thanh toán. Đây chỉ mới là Phần giới thiệu sự hoạt động dễ dàng của Chương trình, và Các căn cứ để viết Chương trình. Mời mọi người xem thử và góp ý. Cám ơn!
Link

Nguồn: https://palmoilmarket.com/

Xem thêm bài viết khác: https://palmoilmarket.com/category/phong-thuy/

41 thoughts on “Xem tuổi để Xây nhà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *