VTV sóng quá kémMải chạy theo mấy cái dv trả tiền. mấy cái HD, mà quên đi mất cái truyền thống. VD bà con đồng bào miền núi , hải đảo thì lấy đâu ra Cáp- HD- hay vệ tinh mà xem. Trong khi sóng Analog lại ngày càng tệ thế này !

Nguồn: https://palmoilmarket.com/

Xem thêm bài viết khác: https://palmoilmarket.com/category/truyen-hinh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *