VTV 3 360 độ Thể thao – Đài truyền hình Việt Nam – 02-04-2013

Nguồn: https://palmoilmarket.com/

Xem thêm bài viết khác: https://palmoilmarket.com/category/truyen-hinh/

2 thoughts on “VTV 3 360 độ Thể thao – Đài truyền hình Việt Nam – 02-04-2013

 1. 9:30 BAN TIN QUOC TE – THE GIOI
  18:15 BAN TIN THE GIOI 24H
  _______________________
  – TIN QUOC TE
  – THE THAO QUOC TE
  _______________________

  9:45 BAN TIN DU LICH – VAN HOA
  18:30 GIAI TRI 24H
  _______________________
  – VAN HOÀ XA HOI
  – VAN HOÀ GIAI TRI
  ____

  18:00 TIN NHANH 18H | TVB 1 & 2
  _______________________
  – TRANG DIA PHUONG
  – VIET NAM & TRONG NUOC

 2. 11:30 BAN TIN TRUA
  23:30 BAN TIN TOI & DEM
  _________________________
  – TIN TRONG NUOC
  – TIN QUOC TE
  – TIN THE THAO
  _________________

  18:30 THOI SU TVB
  ___________________________
  – THOI SU TRONG NUOC
  – THOI SU QUOC TE
  – TIN THE THAO
  ___________________________

  06:00 HONG KONG ĐAI LOAN BUOI SANG
  ___________________________
  – TIN BUOI SANG
  – TIN NGAY MOI
  – DIEM BAO
  – TIN TRONG NUOC
  – TIN QUOC TE
  – TIN THE THAO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *