VTC & HTVC CA NHẠC MẤT SÓNG trên TH Vệ tinh vinasat

Nguồn: https://palmoilmarket.com/

Xem thêm bài viết khác: https://palmoilmarket.com/category/truyen-hinh/

4 thoughts on “VTC & HTVC CA NHẠC MẤT SÓNG trên TH Vệ tinh vinasat

  1. Mong nhà đài sớm mở khoá hai kênh VTC1 và VTC14 nhé
    VTV1 là đặc biệt cần rồi vì là thời sự chính trị của nước nhà
    VTC1 và VTC14 cũng là hai kênh thời sự tổng hợp có tầm quan trọng không kém
    Mong mở khoá hai kênh VTC1 và VTC14 nhé đặc biệt là dân vùng núi và nông thôn đang rất cần những kênh này
    Mình rất yêu thích kênh VTC14 mà sao khoá vậy trời 🙁 🙁 chắc những hộ dân vùng này sớm chao đảo vì không có VTC1 và VTC14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *