Tình lỡ – Lệ QuyênThái Hòa GC chanel, nơi lưu trữ hồn quê nơi xứ người.

Trích Liveshow Quang Lê in Việt Nam

Nguồn: https://palmoilmarket.com/

Xem thêm bài viết khác: https://palmoilmarket.com/category/nhac/

40 thoughts on “Tình lỡ – Lệ Quyên

  1. nhạc do ngụy sáng tác rất hay.. cộng sản chỉ có nhạc đỏ, nay không còn ai nghe nhạc đỏ vì nhạc của ngụy đã tiêu diệt nhạc đỏ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *