THVL | Vĩnh Long tắt sóng TH analog, hộ nghèo, cận nghèo lo chuyện đầu thuThực hiện đề án số hoá THVN, còn nửa tháng nữa Đài THVL sẽ ngừng phát sóng TH tương tự mặt đất (tức tắt sóng TH analog). Dù bày tỏ sự đồng thuận cao vì việc chuyển đổi này mang lại nhiều lợi ích, nhưng một bộ phận người dân sống trong các hộ gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh đang trong tâm thế lo ngại vì không thể tự trang bị đầu thu TH số mặt đất.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:
Subscribe:
Facebook:
Google Plus:

Nguồn: https://palmoilmarket.com/

Xem thêm bài viết khác: https://palmoilmarket.com/category/truyen-hinh/

1 thought on “THVL | Vĩnh Long tắt sóng TH analog, hộ nghèo, cận nghèo lo chuyện đầu thu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *