Thử thách sao:Chipu cõng Gil Lê

Nguồn: https://palmoilmarket.com/

Xem thêm bài viết khác: https://palmoilmarket.com/category/nhac/

21 thoughts on “Thử thách sao:Chipu cõng Gil Lê

  1. Cai chuyên riêg tu cua chi toi k noi .chi y ai la quyên cua chi.nhung t trach chi la qua vo on.o doi mot khi mih da mag on ai .thi du co hiêu lam nhau hay co chuêy gi mih se bo qua hêt va doi su tot voi ho .luc do ho se cam nhan dc con nguoi mjh co rog luog va thu tha cho nhau .t nghi chi la nguoi dc an hoc ma cu su qua do.t cu nghi dên cai hom trao giai la t lai tuc diên lên .loai vo hoc thuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *