Quang Lê – Mùa Xuân Của Mẹ (Trịnh Lâm Ngân) PBN 110Mùa Xuân Của Mẹ of Trịnh Lâm Ngân – Quang Lê in Paris By Night 110 Phát Lộc Đầu Năm released in Jan. 2014. Thuy Nga Productions.

Nguồn: https://palmoilmarket.com/

Xem thêm bài viết khác: https://palmoilmarket.com/category/nhac/

22 thoughts on “Quang Lê – Mùa Xuân Của Mẹ (Trịnh Lâm Ngân) PBN 110

  1. Mẹ ơi ngày đi con hứa xuân sau con sẽ về mà đã thấm thoắt 4 xuân rui con chưa về, vì cuộc sống miu sinh nên xin mẹ hãy hiểu cho con, con hứa xuân sau con sẽ về
    Saudi ngày 17/12/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *