Nhật ký hai đứa mình Quang Lê Sáng tác Anh Bằng & Trúc LyNhật ký hai đứa mình

Nguồn: https://palmoilmarket.com/

Xem thêm bài viết khác: https://palmoilmarket.com/category/nhac/

9 thoughts on “Nhật ký hai đứa mình Quang Lê Sáng tác Anh Bằng & Trúc Ly

  1. Có lẽ anh củng nên xé hết những những dòng nhật ký của hai đứa mình ? Nhưng tiếc thay nhật ký của em anh lại cất sâu trong tim làm sao mà xé được đây? Vy thảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *