LIVESTREAM | HỌP BÁO CÔNG TY M-TP ENTERTAINMENT | 18.12.2019LIVESTREAM | HỌP BÁO CÔNG BỐ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY VÀ KẾ HOẠCH RA MẮT SẢN PHẨM CỦA NGHỆ SĨ SƠN TÙNG M-TP NĂM 2020.

Sự kiện được phát trực tiếp đồng thời trên 2 kênh:
• YouTube: SƠN TÙNG M-TP OFFICIAL
• Fanpage M-TP ENTERTAINMENT
👉

#SonTungMTP
#MTPEntertainment

Nguồn: https://palmoilmarket.com/

Xem thêm bài viết khác: https://palmoilmarket.com/category/tin-tuc/

35 thoughts on “LIVESTREAM | HỌP BÁO CÔNG TY M-TP ENTERTAINMENT | 18.12.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *