Liên Khúc nhạc Xuân 2019 mới nhất của Quang LêLiên Khúc nhạc Xuân 2019 mới nhất của Quang Lê
Trữ Tình sâu lắng
#nhacxuanquangle
#nhacxuantrutinh
#nhacxuan2019
#nhacxuanmoi
#nhactet2019
#nhactetkyhoi2019

Nguồn: https://palmoilmarket.com/

Xem thêm bài viết khác: https://palmoilmarket.com/category/nhac/

34 thoughts on “Liên Khúc nhạc Xuân 2019 mới nhất của Quang Lê

  1. Nghe QL hát thấy cảm động từng câu chữ đi sâu vào lòng người . Lại 1 mùa xuân sắp đến ….. Cảm giác của người tha hương rất buồn …. Nhưng vì mưu sinh cuộc sống nên đành chịu .

  2. Hôm nay tôi buc minh TÔi vői nói năng Lői..ca si này nên bő nghê sőm đi ..không có tài va chúc năng nůã rôi..không biêt măc kõ trên toàn thê giői này à..tôi nói cho mà biêt..xim tôi đăng ký chât Luong trong nűőc và ngøài nűőc..tôi viêt tin nhăn trên toàn thê giői ai cūng điêu biêt điêm danh ca si viêt nam ..không có chűc năng ..ő viêt nam tåi nhac cůa tôi ..casi Lên máy tôi viêt băng chů ca si nào nhung ai đã tåi nhac cůa tôi..casi håi ngoai Là ngůői ta đã điêm danh ca si viêt nam minh rôi đó..tôt hőn đúng puång cáo ca si trên toàn thê giői nůã kê cå trong nűőc và ngoài nűőc

  3. Làm ca sī chuyên nghiêp mà tai Sao không kiêm tůa đê đó ra mà ca..tôi cūng kiêm tůa chů đê ca vn ..chú ó bên máy máy tôi toàn Là tiêng ko thôi ..Làm Sao tôi ca đůőc tiêng anh chű..tôi đây không phåi Là cà si tôi đây chi 1 ngűői khách ca La..Làm ca si mà còn đi Lây nhac cůa ngůői khách xa La..nhů vây..ca si này nên bő nghê sőm Là xong

  4. Tåi hêt trė hay rôi..tôi không thich nghe nhac vàng đâu..chi dành cho mây ngůői cao tuôi ngűői ta ca nhac vàng thôi..tôi cūng đăng ký xim ..sau đó TÔi mói có puyên tåi nhac trong nűőc và ngøài nűőc tai Sao không hiêu chűa nhac trė Lai cho tôi..tôi chi yêu thich giong ca chinh cůa tôi thôi..còn bao nhiêu ..ca si tôi không thê nào tôi đeo tai đôn nghe đuoc nó không có giong âm áp cho nên tű tôi nghe nhac cůa tôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *