GTCT ngày 8/10/2016 và tắt sóng Truyền hình Gia Lai (23h02, 7/10/2016)Nguồn: URL Potplayer bỏ vào từ web gialaitv.vn (Truyền hình Gia Lai)
Nhạc GTCT đài này phê quá :v

Nguồn: https://palmoilmarket.com/

Xem thêm bài viết khác: https://palmoilmarket.com/category/truyen-hinh/

1 thought on “GTCT ngày 8/10/2016 và tắt sóng Truyền hình Gia Lai (23h02, 7/10/2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *