Giao Bóng Đục – Xoáy Xuống | Bóng Bàn | Underspin Serve | Table Tennis TutorialHướng dẫn giao bóng đục (xúc) xoáy xuống
[email protected]
HƯỚNG DẪN GIAO BÓNG ĐỤC (XÚC) – XOÁY LÊN | Topspin Serve
HƯỚNG DẪN GIAO BÓNG ĐỤC (XÚC) – XOÁY NGANG | Sidespin Server

Nguồn: https://palmoilmarket.com/

Xem thêm bài viết khác: https://palmoilmarket.com/category/the-thao/

4 thoughts on “Giao Bóng Đục – Xoáy Xuống | Bóng Bàn | Underspin Serve | Table Tennis Tutorial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *