Giải đáp ngay: Tuổi mùi có phạm tam tai năm 2025

Ngày sinh Dương lịch: 05-08-1931
Ngày sinh Âm lịch: 22-6-1931
Tuổi: Tân Mùi , Mệnh: Lộ bàng thổ
Năm xem: 2025 – Ất Tỵ

Thông tin chi tiết

Theo luận điểm tuổi Mùi mà gặp gỡ năm Tỵ thì bị hạn tam tai! Năm 2025 bạn bị hạn tam tai lần trước tiên. “Vào năm Tỵ ngộ Âm Mưu Tinh Quân tắc hữu thù địch chi nhân mưu vi hại (bị người mưu hại)”
Hạn tam tai là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Trong một đời người, cứ 12 năm thì sở hữu 3 năm liên tiếp bắt gặp hạn tam tai. Xoàng thì hạn năm giữa là nặng trĩu nhất.

– Tam tai là cha tai vạ, gồm: Hỏa tai, Thủy tai, Phong tai.
+ Hỏa tai là tai nạn do lửa cháy, như cháy nhà, cháy rừng.
+ Thủy tai là tai vạ do nước gây ra, như lũ lụt, sóng thần.
+ Phong tai là tai nạn do gió gây ra, như bão, lốc.

– Ngoài ra còn sở hữu Tiểu Tam tai là cha thứ tai nạn nhỏ, gồm: Cơ cẩn chi tai là tai vạ do mất mùa lúa và rau. Tật dịch tai là tai nạn do bịnh dịch truyền nhiễm. Đao binh tai là tai vạ do chiến tranh.

– Một số việc xấu xoàng xảy đến cho người bị Tam tai: Tính tình nóng nảy bất xoàng. Mang tang trong thân tộc. Dễ bị tai vạ xe cộ. Bị thương tích. Bị khiếu nại thưa hay dính đến pháp luật. Thất thoát tiền bạc. Mang tiếng thị phi. Hạn chế cưới gả (đối với nam), hùn vốn, khiến nhà, sửa nhà, sắm nhà và kỵ đi sông đi biển. Tiếp tục làm những việc đã làm từ trước thì xoàng xĩnh không bị ảnh hưởng nặng nề. Không cần khởi sự trong những năm bị Tam tai.

>>>Tìm hiểu thêm: Sinh con năm 2024 hợp tuổi bố mẹ

Quan niệm chung cho rằng: không buộc phải lúc nào cũng tai nạn nhưng xoàng xĩnh tới năm Tam tai hay gặp đa dạng vất vả khó khăn xảy ra.


Lễ giải hạn

Chuẩn bị: Vật cúng gồm sở hữu, 3 ly rựợu nhỏ, 3 ngọn đèn cày, 3 điếu thuốc hút, 3 bộ tam sênh, 3 đồng tiền bạc cắc, hai bộ đồ thế (nam hoặc nữ) và một bài vị mang tên vị thần “Hắc Sát” viết bằng giấy đỏ,chữ mực đen. Ngày cúng tắm rửa sạch, rôì cắt một ít tóc, một ít móng tay móng chân, cắt một miếng vạt áo cũ của người đó (người bị hạn tam tai), gói chung lại thành một túi nhỏ. Gói tóc và móng tay lấy dĩa đựng để trên bàn.
Thời gian:18-20 giờ ngày 11 tháng giêng (âm lịch).
Địa điểm: trượt cha đường (lớn càng tốt)
Hướng cúng: Đông Nam

Bài khấn như sau:

Kính thỉnh HỮU THIÊN CHÍ TÔN KIM KHUYẾT NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ !

Ngũ Phương Ngũ Lão Tinh Quân. Thất Tinh Hóa Giải Tinh Quân
Kính thỉnh : Mông Long Đại Tướng Hắc Sát Tam Tai Hỏa Ách Thần Quan
Hôm nay là ngày 11 tháng giêng năm 2025

Con (hoặc thay mặt cho ) tên họ là …………………… tuổi …………. Hiện ngụ tại ……………………thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật các thứ cúng dâng giải hạn Tam Tai, sắp bày nơi đây, kính thỉnh Mông Long Đại Tướng Hắc Sát Tam Tai Hỏa Ách Thần Quan rét đáo đàn tràng, chứng minh thọ hưởng. Phù hộ cho con tai họa toàn tiêu, nguyên niên Phúc Thọ, Xuân đa kiết khánh, Hạ bảo bình an, Thu tống Tam Tai, Đông nghinh bá phước!
Thượng hưởng!

Vái 3 lần, rót trà 3 lần, rót rượu 3 lần, 3 lần lạy/mỗi lần 3 lạy, rồi đốt giấy tiền vàng bạc & đồ thế. Cúng vị thần nầy cho đến lúc tàn nhang và đèn, xong rồi người cúng không được nói chuyện với bất cứ ai, đem gói tóc móng tay ra trượt bố đường mà bỏ, nhớ đừng ngoái lại trải nghiệm, 3 đồng tiền bạc cắc nhớ để vào gói tóc, bỏ luôn Tóc và móng tay (phải của người bị tam tai mới được)

Nguồn: Tử vi trọn đời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *