Cụ ông 92 tuổi cất 'nhà 9 tầng' trên cây | VTCVTC | Cụ ông 92 tuổi ở An Giang thích sống trên cây để nghe chim hót nên cất “nhà 9 tầng” trên cây. Dân địa phương gọi ông là “ông già đọt cây” hay “người chim”

* Đăng ký VNOTV:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn: https://palmoilmarket.com/

Xem thêm bài viết khác: https://palmoilmarket.com/category/phong-thuy/

33 thoughts on “Cụ ông 92 tuổi cất 'nhà 9 tầng' trên cây | VTC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *