Chung Kết Giải Bida Pool 9 Bi BPC Nghiệp Dư (Mạnh Nam Định – Trung Lạng Sơn) – 9 Ball Billiards.

Nguồn: https://palmoilmarket.com/

Xem thêm bài viết khác: https://palmoilmarket.com/category/the-thao/

26 thoughts on “Chung Kết Giải Bida Pool 9 Bi BPC Nghiệp Dư (Mạnh Nam Định – Trung Lạng Sơn) – 9 Ball Billiards.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *