Cầu truyền hình đặc biệt "Muôn vàn tình thương yêu"VTC Now | Chương trình truyền hình đặc biệt được thực hiện tại 3 đầu cầu Hà Nội, Nghệ An và TPHCM hướng tới kỷ niêm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Nguồn: https://palmoilmarket.com/

Xem thêm bài viết khác: https://palmoilmarket.com/category/truyen-hinh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *