Cách gấp máy bay giấy cực dễ – Bay như là Boomerang – Bay ngược lạiCách gấp máy bay giấy cực dễ. Kênh hướng dẫn xếp origami và máy bay giấy hay nhất. May bay giấy được thiết kế bởi Tri Dang, và bạn sẽ không tìm được những mẫu thiết kế này ở bất cứ cuốn sách nào. Tuy nhiên co một vài mẫy máy bay căn bản cũng dược tôi chia sẽ để các bạn biêt.

Các bạn nhớ subscribe để ủng hộ nhá!

✈ ĐỘ KHÓ: Easy/ Difficult/ Medium
✈ VẬT LIỆU: Letter Size 8.5″ x 11″ [20 lb or 24 lb]
✈ BẢN IN khổ giấy ” Letter Size” :
✈ GHI CHÚ: Bạn cần phải xếp máy bay một cách chính xác và cân bằng để máy bay có thể bay xa. Bạn nên uyển chuyển chỉnh sửa cánh máy bay nêu no 1bay không thẳng. Nên nhớ bạn là phi công.

———–

✈ GHÉ THĂM TRANG WEB CỦA MÌNH.
Web: paperartland.com
Subscribe:
Facebook:
Google+:
Twitter:
Instructables:
Blog:

——-

♣ TÔN TRỌNG QUYỀN TÁC GIẢ:
1. Đừng làm hướng dẫn videos máy bay của mình thiết kê.
2. Mỗi máy bay giấy điều được tự minh sang tao. Mất rât nhiều thời gian và công sức để làm một chiếc.

♣ QUYỀN SỬ DỤNG: Trừ những mẫu truyền thống hoặc mẫu mình làm lại từ đó, các bạn không nên sao chep. Mình sẽ gởi đơn kiện lên YouTube Review Team nếu phat hiện ăn cắp.

♣ COPYRIGHTS © 2015.Thiết kế bởi Tri Dang.

Nguồn: https://palmoilmarket.com/

Xem thêm bài viết khác: https://palmoilmarket.com/category/truyen-hinh/

28 thoughts on “Cách gấp máy bay giấy cực dễ – Bay như là Boomerang – Bay ngược lại

 1. {
  "ns": "yt",
  "el": "detailpage",
  "cpn": "519ogEVTy6jgVCu_",
  "docid": "B1LjXamLQ5o",
  "ver": 2,
  "referrer": "https://www.youtube.com/watch?v=xEZcztXm1YE",
  "cmt": "53.641",
  "plid": "AAV0U0rIMGO5JiFe",
  "ei": "wXOCW_HsAZqjz7sPi6S_2A8",
  "fmt": "247",
  "fs": "0",
  "rt": "175.396",
  "of": "jOCugbgzPkk4Nvd4MD26Ng",
  "euri": "",
  "lact": 2,
  "cl": "209826498",
  "mos": 1,
  "state": "4",
  "vm": "CAEQARgE",
  "volume": 31,
  "c": "WEB",
  "cver": "2.20180823",
  "cplayer": "UNIPLAYER",
  "cbr": "Chrome",
  "cbrver": "66.4.3359.208",
  "cos": "Windows",
  "cosver": "6.1",
  "hl": "vi_VN",
  "cr": "VN",
  "len": "382.821",
  "fexp": "23710476,23721698,23721898,23723574,23723927,23726563,23728274,23729689,23730152,23733751,23735348,23738491,23740493,23744176,23745105,23749835,23751767,23752869,23753283,23753510,23755226,23755555,23755781,23755886,23755898,23756499,23757399,23759627,23759695,9407610,9449243,9452648,9471239,9475682,9485000,9486219",
  "feature": "autonav",
  "afmt": "251",
  "vct": "53.641",
  "vd": "382.821",
  "vpl": "0.000-0.541,5.541-5.845,10.845-21.146,25.858-53.641,53.954-54.152,59.152-59.425,64.425-64.918,69.918-70.322,75.322-75.648,80.648-80.982,85.982-86.200,91.200-91.466,96.466-96.752,101.752-102.049,107.049-107.295,112.295-112.557,117.557-117.853,122.853-123.212,128.212-128.595,133.595-133.951,138.951-139.350,144.350-144.711,149.711-150.185,155.185-155.507,160.507-160.805,165.805-166.153,171.153-171.508,176.508-176.884,181.884-182.354,187.354-187.732,192.732-193.144,198.144-198.473,203.473-203.868,208.868-209.227,214.227-214.586,219.586-220.005,225.005-225.323,230.323-230.729,235.729-236.088,241.088-241.446,246.446-246.750,251.750-252.044,257.044-257.327,262.327-264.081,269.081-269.443,274.443-274.862,279.862-280.783,285.783-286.357,291.357-291.808,296.808-297.336,302.336-302.692,307.692-311.502,316.502-316.887,321.887-322.224,327.224-327.606,332.606-339.369,",
  "vbu": "0.000-368.041,",
  "vpa": "1",
  "vsk": "0",
  "ven": "0",
  "vpr": "1",
  "vrs": "4",
  "vns": "2",
  "vec": "null",
  "vvol": "0.31",
  "totalVideoFrames": 4379,
  "droppedVideoFrames": 2,
  "lct": "53.641",
  "lsk": false,
  "lmf": false,
  "lbw": "3332575.006",
  "lhd": "0.043",
  "lst": "39.193",
  "laa": "itag=251,seg=36,range=5852661-6003897,time=360.0-368.0,off=0,len=151237",
  "lva": "itag=247,seg=68,range=28376170-29097003,time=363.0-368.4,off=0,len=720834,end=1",
  "lar": "itag=251,seg=36,range=5852661-6003897,time=360.0-368.0,off=0,len=151237",
  "lvr": "itag=247,seg=68,range=28376170-29097003,time=363.0-368.4,off=0,len=720834,end=1",
  "lvh": "r3—sn-8pxuuxa-2m0s",
  "lab": "0.000-368.041,",
  "lvb": "0.000-368.367,",
  "ismb": 8590000,
  "relative_loudness": "-7.909",
  "optimal_format": "720p",
  "user_qual": "hd1080",
  "debug_videoId": "B1LjXamLQ5o",
  "0sz": false,
  "op": "",
  "yof": false,
  "dis": "",
  "gpu": "ANGLE_(Intel(R)_HD_Graphics_Direct3D9Ex_vs_3_0_ps_3_0)",
  "cgr": true,
  "debug_playbackQuality": "hd720",
  "debug_date": "Sun Aug 26 2018 16:35:45 GMT+0700 (Local Standard Time)"
  }{
  "ns": "yt",
  "el": "detailpage",
  "cpn": "519ogEVTy6jgVCu_",
  "docid": "B1LjXamLQ5o",
  "ver": 2,
  "referrer": "https://www.youtube.com/watch?v=xEZcztXm1YE",
  "cmt": "53.641",
  "plid": "AAV0U0rIMGO5JiFe",
  "ei": "wXOCW_HsAZqjz7sPi6S_2A8",
  "fmt": "247",
  "fs": "0",
  "rt": "175.396",
  "of": "jOCugbgzPkk4Nvd4MD26Ng",
  "euri": "",
  "lact": 2,
  "cl": "209826498",
  "mos": 1,
  "state": "4",
  "vm": "CAEQARgE",
  "volume": 31,
  "c": "WEB",
  "cver": "2.20180823",
  "cplayer": "UNIPLAYER",
  "cbr": "Chrome",
  "cbrver": "66.4.3359.208",
  "cos": "Windows",
  "cosver": "6.1",
  "hl": "vi_VN",
  "cr": "VN",
  "len": "382.821",
  "fexp": "23710476,23721698,23721898,23723574,23723927,23726563,23728274,23729689,23730152,23733751,23735348,23738491,23740493,23744176,23745105,23749835,23751767,23752869,23753283,23753510,23755226,23755555,23755781,23755886,23755898,23756499,23757399,23759627,23759695,9407610,9449243,9452648,9471239,9475682,9485000,9486219",
  "feature": "autonav",
  "afmt": "251",
  "vct": "53.641",
  "vd": "382.821",
  "vpl": "0.000-0.541,5.541-5.845,10.845-21.146,25.858-53.641,53.954-54.152,59.152-59.425,64.425-64.918,69.918-70.322,75.322-75.648,80.648-80.982,85.982-86.200,91.200-91.466,96.466-96.752,101.752-102.049,107.049-107.295,112.295-112.557,117.557-117.853,122.853-123.212,128.212-128.595,133.595-133.951,138.951-139.350,144.350-144.711,149.711-150.185,155.185-155.507,160.507-160.805,165.805-166.153,171.153-171.508,176.508-176.884,181.884-182.354,187.354-187.732,192.732-193.144,198.144-198.473,203.473-203.868,208.868-209.227,214.227-214.586,219.586-220.005,225.005-225.323,230.323-230.729,235.729-236.088,241.088-241.446,246.446-246.750,251.750-252.044,257.044-257.327,262.327-264.081,269.081-269.443,274.443-274.862,279.862-280.783,285.783-286.357,291.357-291.808,296.808-297.336,302.336-302.692,307.692-311.502,316.502-316.887,321.887-322.224,327.224-327.606,332.606-339.369,",
  "vbu": "0.000-368.041,",
  "vpa": "1",
  "vsk": "0",
  "ven": "0",
  "vpr": "1",
  "vrs": "4",
  "vns": "2",
  "vec": "null",
  "vvol": "0.31",
  "totalVideoFrames": 4379,
  "droppedVideoFrames": 2,
  "lct": "53.641",
  "lsk": false,
  "lmf": false,
  "lbw": "3332575.006",
  "lhd": "0.043",
  "lst": "39.193",
  "laa": "itag=251,seg=36,range=5852661-6003897,time=360.0-368.0,off=0,len=151237",
  "lva": "itag=247,seg=68,range=28376170-29097003,time=363.0-368.4,off=0,len=720834,end=1",
  "lar": "itag=251,seg=36,range=5852661-6003897,time=360.0-368.0,off=0,len=151237",
  "lvr": "itag=247,seg=68,range=28376170-29097003,time=363.0-368.4,off=0,len=720834,end=1",
  "lvh": "r3—sn-8pxuuxa-2m0s",
  "lab": "0.000-368.041,",
  "lvb": "0.000-368.367,",
  "ismb": 8590000,
  "relative_loudness": "-7.909",
  "optimal_format": "720p",
  "user_qual": "hd1080",
  "debug_videoId": "B1LjXamLQ5o",
  "0sz": false,
  "op": "",
  "yof": false,
  "dis": "",
  "gpu": "ANGLE_(Intel(R)_HD_Graphics_Direct3D9Ex_vs_3_0_ps_3_0)",
  "cgr": true,
  "debug_playbackQuality": "hd720",
  "debug_date": "Sun Aug 26 2018 16:35:45 GMT+0700 (Local Standard Time)"
  }{
  "ns": "yt",
  "el": "detailpage",
  "cpn": "519ogEVTy6jgVCu_",
  "docid": "B1LjXamLQ5o",
  "ver": 2,
  "referrer": "https://www.youtube.com/watch?v=xEZcztXm1YE",
  "cmt": "53.641",
  "plid": "AAV0U0rIMGO5JiFe",
  "ei": "wXOCW_HsAZqjz7sPi6S_2A8",
  "fmt": "247",
  "fs": "0",
  "rt": "175.396",
  "of": "jOCugbgzPkk4Nvd4MD26Ng",
  "euri": "",
  "lact": 2,
  "cl": "209826498",
  "mos": 1,
  "state": "4",
  "vm": "CAEQARgE",
  "volume": 31,
  "c": "WEB",
  "cver": "2.20180823",
  "cplayer": "UNIPLAYER",
  "cbr": "Chrome",
  "cbrver": "66.4.3359.208",
  "cos": "Windows",
  "cosver": "6.1",
  "hl": "vi_VN",
  "cr": "VN",
  "len": "382.821",
  "fexp": "23710476,23721698,23721898,23723574,23723927,23726563,23728274,23729689,23730152,23733751,23735348,23738491,23740493,23744176,23745105,23749835,23751767,23752869,23753283,23753510,23755226,23755555,23755781,23755886,23755898,23756499,23757399,23759627,23759695,9407610,9449243,9452648,9471239,9475682,9485000,9486219",
  "feature": "autonav",
  "afmt": "251",
  "vct": "53.641",
  "vd": "382.821",
  "vpl": "0.000-0.541,5.541-5.845,10.845-21.146,25.858-53.641,53.954-54.152,59.152-59.425,64.425-64.918,69.918-70.322,75.322-75.648,80.648-80.982,85.982-86.200,91.200-91.466,96.466-96.752,101.752-102.049,107.049-107.295,112.295-112.557,117.557-117.853,122.853-123.212,128.212-128.595,133.595-133.951,138.951-139.350,144.350-144.711,149.711-150.185,155.185-155.507,160.507-160.805,165.805-166.153,171.153-171.508,176.508-176.884,181.884-182.354,187.354-187.732,192.732-193.144,198.144-198.473,203.473-203.868,208.868-209.227,214.227-214.586,219.586-220.005,225.005-225.323,230.323-230.729,235.729-236.088,241.088-241.446,246.446-246.750,251.750-252.044,257.044-257.327,262.327-264.081,269.081-269.443,274.443-274.862,279.862-280.783,285.783-286.357,291.357-291.808,296.808-297.336,302.336-302.692,307.692-311.502,316.502-316.887,321.887-322.224,327.224-327.606,332.606-339.369,",
  "vbu": "0.000-368.041,",
  "vpa": "1",
  "vsk": "0",
  "ven": "0",
  "vpr": "1",
  "vrs": "4",
  "vns": "2",
  "vec": "null",
  "vvol": "0.31",
  "totalVideoFrames": 4379,
  "droppedVideoFrames": 2,
  "lct": "53.641",
  "lsk": false,
  "lmf": false,
  "lbw": "3332575.006",
  "lhd": "0.043",
  "lst": "39.193",
  "laa": "itag=251,seg=36,range=5852661-6003897,time=360.0-368.0,off=0,len=151237",
  "lva": "itag=247,seg=68,range=28376170-29097003,time=363.0-368.4,off=0,len=720834,end=1",
  "lar": "itag=251,seg=36,range=5852661-6003897,time=360.0-368.0,off=0,len=151237",
  "lvr": "itag=247,seg=68,range=28376170-29097003,time=363.0-368.4,off=0,len=720834,end=1",
  "lvh": "r3—sn-8pxuuxa-2m0s",
  "lab": "0.000-368.041,",
  "lvb": "0.000-368.367,",
  "ismb": 8590000,
  "relative_loudness": "-7.909",
  "optimal_format": "720p",
  "user_qual": "hd1080",
  "debug_videoId": "B1LjXamLQ5o",
  "0sz": false,
  "op": "",
  "yof": false,
  "dis": "",
  "gpu": "ANGLE_(Intel(R)_HD_Graphics_Direct3D9Ex_vs_3_0_ps_3_0)",
  "cgr": true,
  "debug_playbackQuality": "hd720",
  "debug_date": "Sun Aug 26 2018 16:35:45 GMT+0700 (Local Standard Time)"
  }{
  "ns": "yt",
  "el": "detailpage",
  "cpn": "519ogEVTy6jgVCu_",
  "docid": "B1LjXamLQ5o",
  "ver": 2,
  "referrer": "https://www.youtube.com/watch?v=xEZcztXm1YE",
  "cmt": "53.641",
  "plid": "AAV0U0rIMGO5JiFe",
  "ei": "wXOCW_HsAZqjz7sPi6S_2A8",
  "fmt": "247",
  "fs": "0",
  "rt": "175.396",
  "of": "jOCugbgzPkk4Nvd4MD26Ng",
  "euri": "",
  "lact": 2,
  "cl": "209826498",
  "mos": 1,
  "state": "4",
  "vm": "CAEQARgE",
  "volume": 31,
  "c": "WEB",
  "cver": "2.20180823",
  "cplayer": "UNIPLAYER",
  "cbr": "Chrome",
  "cbrver": "66.4.3359.208",
  "cos": "Windows",
  "cosver": "6.1",
  "hl": "vi_VN",
  "cr": "VN",
  "len": "382.821",
  "fexp": "23710476,23721698,23721898,23723574,23723927,23726563,23728274,23729689,23730152,23733751,23735348,23738491,23740493,2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *