[Bài tập C]: Tính chu vi diện tích hình chữ nhậtHướng dẫn tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. lập trình c. ngôn ngữ c. học lập trình căn bản. c programming basic. basic c. c language. triệu thân channel – let’s grow together!

link tải file:

Nguồn: https://palmoilmarket.com/

Xem thêm bài viết khác: https://palmoilmarket.com/category/truyen-hinh/

14 thoughts on “[Bài tập C]: Tính chu vi diện tích hình chữ nhật

 1. em nhap the nay co dung ko anh?

  #include<stdio.h>
  int main () {
  float a,b;
  printf ("chieu dai hinh chu nhat=");
  scanf("%f",&a);
  printf ("Chieu rong hinh chu nhat=");
  scanf ("%f",&b);
  float dientich , chuvi;
  dientich =a*b;
  chuvi =(a+b)*2;
  printf ("%f*%f=%f" ,a,b,dientich);
  printf ("n(%f+%f)*2=%f" , a,b,chuvi);

  return 0 ;
  }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *