Bác Ba Phì Thời @ | Chương trình truyền hình | Tập 1Bác Ba Phì Thời @ | Tập 1 | Út thương một anh công nhân. Sau năm năm yêu nhau, Út quyết định đi tới hôn nhân. Ba Út đặt điều kiện phải mua nhà trước khi cưới. Lương công nhân ba cọc ba đồng, Út chưa dám nghĩ đến chuyện lớn lao ấy. Bị thúc bách, Út chọn con đường tự tử. Biết chuyện, Bác Ba Phì đã kịp cứu Út cùng người yêu một bàn trông thấy.

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android – qwertyuiop

Nguồn: https://palmoilmarket.com/

Xem thêm bài viết khác: https://palmoilmarket.com/category/truyen-hinh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *